สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080996

    สอบถามเรื่องการจำหน่าย ครุภัณฑ์ที่ชำรุด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คำถาม กรณีตัดโอนครุภัณฑ์ ให้โรงเรียน และ ศพด. ภายใต้สังกัด พอทาง โรงเรียน และ ศพด. ตรวจสอบประจำปีเสร็จ ทางโรงเรียน และ ศพด. ต้องจำหน่าย เอง หรือให้ทางเ่ทศบาลจำหน่ายให้ครับ

ถามโดย : เด็กน้อยด้อยความรู้ ( jete_tip@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ศพด. จำหน่ายเองค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 10:11 ]