สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080994

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สำนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินนาย ก ระหว่างการยึดและขายทอดตลาด จะเก็บภาษีได้ที่ใครค่ะ

ถามโดย : anewdayTip ( anewdaythelord@gmail.com )  IP 171.100.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 14:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เก็บภาษีได้จากเจ้าของที่โดนยึดค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 13:53 ]