สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080980

    พนักงานจ้างทั่วไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสัญญาจ้าง 1 ปี เพื่อเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้หรือไม่

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 09:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ สามารถแต่งตั้ง พนักงานจ้างตามภารกิจ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 13:34 ]