สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080974

    การเบิกจ่ายค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างแรงงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ค่ะ แล้วจะสามารถยืมเงินไปสำรองจ่ายก่อนได้หรือไม่

ถามโดย : วรรณวิมลพงษ์สวัสดิ์ ( dla.wan@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 10:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติตต่อ 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 11:18 ]