สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080973

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง 1. ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง 2. ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง 3. ค่าเช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหา ขอสอบถามใช้ระเบียบใดเบิกจ่าย

ถามโดย : ปุณิกาศรีเพ็ชร์ ( sb-pm16@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 022419049 หรือ 022419000 ต่อ 1523 , 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 14:02 ]