สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080972

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง 1. ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง 2. ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง 3. ค่าเช่าเต็นท์และฉากกั้นหลังคูหา ขอสอบถามใช้ระเบียบใดเบิกจ่าย

ถามโดย : ปุณิกาศรีเพ็ชร์ ( sb-pm16@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 09:00 ]