สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080971

    กล้องวงจรปิด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กล้องวงจรปิด ติดบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาล ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมั้ยคะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 15:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 09:43 ]