สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080965

    การขุดเจาะบ่อบาดาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมชำรุด จะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่บริเวณใกล้เคียง โดยใช้ถังแชมเปนเดิม สามารถเบิกเป็นค่าซ่อมแซมได้หรือไม่ หรือ ต้องสร้างโครงการใหม่ค่ะ

ถามโดย : นายพงศกรอินทรชิต ( aukkul@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 14:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือเป็นการก่อสร้างใหม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 10:47 ]