สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080964

    การจ่ายเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สถานที่เลือกตั้ง อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถาม อบต. สามารถเบิกจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สถานที่เลือกตั้ง อบต. ได้หรือไม่ หากได้ ใช้ระเบียบใด ในการเบิกจ่าย หากจ่ายได้ เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าใด (ปลัดฝากถาม ค่ะ )

ถามโดย : แพนด้าแพนเค้ก ( sroynapaone@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 13:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติตต่อ 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 11:18 ]