สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080963

    -ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.3566

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อยากทราบUsernameและ Password เข้าระบบ SOLA ต้องติดต่อที่เบอร์ไหนคะ.. เทศบาลตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ถามโดย : รัตนาภรณ์ไวยลาภา ( therain_rattana@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระบบคำของบประมาณ (SOLA) ใช้ Usernameและ Password จากระบบฐานข้อมูลกลาง (SSO) โดยให้ SSO ADMIN ของแต่ละ อปท. เข้าไปเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานเพื่อบันทึกคำของบเงินอุดหนุน สามารถศึกษาข้อมูลการเข้าใช้งานระบบได้ตามคู่มือการใช้งาน อปท. หน้า 2 - 5 กรณีจำรหัส SSO-Admin ไม่ได้ ขอ reset รหัสให้ติดต่อ 1. ศูนย์สารสนเทศ สถ. เบอร์ 022419000 ต่อ 1108-1109 2. inbox ไปที่ facebook : ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 09:51 ]