สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080954

    การเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามค่ะ กรณีภรรยามีที่ดินมาก่อนสมรส จากนั้นมาสมรสกับสามีซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ แล้วกู้ร่วมกันสร้างบ้าน จากนั้นก็เบิกค่าเช่าซื้อที่ภรรยามีสิทธิ์ จากนั้นมีการหย่ากัน อยากสอบถามว่าหลังหย่ามีสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อได้เต็มจำนวน เหมือนตอนที่สมรสมั้ยค่ะ

ถามโดย : รัตนาศรีใจ ( dek-nan2007@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 21/11/2564 เวลา 18:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 08:39 ]