สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080953

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากที่ดินได้มาก่อนสมรส แล้วสมรสกับสามีมากู้ร่วมสร้างบ้าน ภรรยามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ส่วนสามีไม่มีสิทธิ์เบิก อีกหนึ่งปีถัดไปได้หย่ากับสามี สิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านยังมีสิทธิ์เต็มจำนวนอีกมั้ยค่ะ

ถามโดย : รัตนาศรีใจ ( dek-nan2007@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 21/11/2564 เวลา 17:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 08:39 ]