สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080951

    จนท.อบต.เบิกค่าวิทยากาฝึกอบรมได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยอบต.ได้ส่งผอ.กองสวัสดิการสังคมไปอบรมเป็นวิทยากรเพื่อมาอบรมให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อบต.จะจัดฝึกอบรม ขอเรียนสอบถามว่า อบต.สามารถเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรแก่ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้หรือไม่ ครับ

ถามโดย : jackspilo ( jackspilo@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 21/11/2564 เวลา 13:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 08:36 ]