สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080504

    การจำหน่ายสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

จำหน่ายสินทรัพย์ในระบบ e-LAAS ผิด สินทรัพย์ 1,200,000 บาท จำหน่ายบางส่วนไป 555,500 บาท แต่ไม่ได้คลิกช่องบางส่วน เลยทำให้จำหน่ายไปทั้งยอด กดอนุมัติแล้ว ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นยังเหลืออยู่ 644,500 บาท

ถามโดย : ขวัญจิตจันทร์บำรุง ( Khwanaoy@hotmail.com )  IP 223.204.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 13:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 11:10 ]