สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080503

    สอบถามเรื่องช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากมีประชาชนในเขตอปท.ได้รับความเเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าว 1 ไร่ 1 งาน ขั้นตอนของการดำเนินการในส่วนของ อปท. ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และใช้พรบ. ระเบียบ ตัวไหนประกอบบ้างคะ

ถามโดย : นันทนาพรจิตมงคล ( nantanaporn27@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 13:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 02-241-9000 ต่อ 4132-3

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 13:29 ]