สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080499

    การบันทึกบัญชีระหว่างกัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากในปี งปม.2654 หน่วยงานแม่ ไม่ได้แยกรายการค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับหน่วยงานลูก (แม่จ่ายเองทั้งหมด เนื่องจากเป็นมิเตอร์รวม) มีวิธีการแก้ไข ปรับปรุงยัญชีอย่างไร ครับ

ถามโดย : ธาดาจ่าผาย ( thada009_jj@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดไม่ชัดเจน โทรสาอบถาม 02 206 6300 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 08:59 ]