สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080497

    การแก้ไขรายการบันทึกใบผ่านรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.กรณีกดบันทึกใบผ่านรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ที่เมนู การปรับปรุงบัญชี ไปที่ปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ไปที่บันทึกใบผ่านรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ (ยังไม่ได้แก้ไขฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ,ยังไม่ได้คำนวนค่าเสื่อม, ยังไม่ได้โอนสินทรัพย์ให้ลูก และยังไม่ได้กดปิดบัญชีขั้นต้น) 2.หากแก้ไขได้ ต้องไปที่เมนูปรับปรุงบัญชี , ปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ ,บันทึกรายการบัญชีทั่วไป หรือ ที่เมนูใดครับ

ถามโดย : ธาดาจ่าผาย ( thada009_jj@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ลบฐานและนำเข้าใหม่ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 08:58 ]