สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080496

    บำเหน็จบำนาญ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีไม่ต้องนำส่งเงินสมทบ กบท เนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุและต้องเบิกเงินให้ข้าราชการดังกล่าว เวลาตั้งหนี้ จะต้องบันทึกบัญชี เงินสมทบ กบท หรือ บำนาญ ปกติ ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานบำเหน็จบำนาญ ติดต่อเบอร์ 02-241-9069

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:27 ]