สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080487

    ข้อความผิดพลาดในใบเสร็จรับเงินรับเงินมัดจำประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปี 2562 รับเงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างและออกใบเสร็จรับเงินให้กับบริษัทไปแล้วนั้น พอครบระยะเวลาประกันการชำรุดในปี2564 จะดำเนินการคืนเงินให้บริษัท ปรากฎว่า ใบเสร็จรับเงินมัดจำประกันสัญญา ได้ระบุ เขียนชื่อบริษัทผิด เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ถามโดย : นางสาวพัสตราภรณ์เดชอนันทวิทยา ( puspp_24@hotmail.co.th )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 16:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 09:43 ]