สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080480

    การโอนงบประมาณปี 2565

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จะทำการโอนงบประมาณปี 2565 แต่ไม่สามารถเข้าไปทำรายการได้ค่ะ จะสามารถดำเนินการแบบไหนได้บ้างคะ โทรศัพท์ไปคอลเซ็นเตอร์ โดนตัดสายตลอดเลยค่ะ

ถามโดย : สรัญญาร์ทิพย์สุมณฑา ( yaya.amp@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องปิดบัญชีขั้นต้น จึงจะโอน ปี ปัจจุบันได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:49 ]