สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080479

    ค่ารับรองและพิธีการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ในกรณีที่ อปท.ได้มีการรับสมัครการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา ต้องมีการสอบถ้อยคำการสมัคร ได้ดำเนินการเกินระยะเวลาเที่ยงวัน ทำให้อปทต้องจัดหาอาหารให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในกรณีนี้สามารถเบิกค่ารับรองและพิธีการได้ไหมคะ อ้างระเบียบตัวไหนคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รังสิมาสมบูรณชนะชัย ( sns55241006@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 10:38 ]