สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080478

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต ได้รับแต่งตั้งจาก ผอ กกต ท้องถิ่น ให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่

ถามโดย : คมกฤษนนทวัน ( kophoora_kamare@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 14:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:50 ]