สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080477

    การปิดบัญชี ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 64 ทำสัญญาจ้างวันที่ 28 กันยายน 2564 ศพพ. ทำบันทึกขออนุมัติกันเงินและทำฎีกากันเงิน การบันทึกบัญชีต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือไม่ต้องบันทึกบัญชีค่ะ

ถามโดย : คำผัดเพ็งชัย ( pat2919@windowslive.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 14:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่เป็นค้างจ่ายค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:50 ]