สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080474

    กรณีโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ ตอนนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 20,000 บาท หากโอนย้ายไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือนจะเดินต่อไหมคะ

ถามโดย : สุพิศหอมหวล ( Supit.6486@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 13:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่เข้าใจ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:52 ]