สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080468

    สอบถามข้อกำหนดของระบบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1 เมนู สร้างโครงการเงินกันรายจ่าย (กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ) ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ เพราะเห็นเมนูยังเปิดอยู่ หากสร้าง และขยายเวลาไปแล้วจะมีผลกับการทำงานในปี 65 หรือไม่ 2 กรณีปี 64 เบิกเงินผิดแหล่งเงิน ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนรายจ่ายได้ เพราะเมนูอนุมัติปิดอยู่ ขอให้เปิดเมนูอนุมัติให้ได้หรือไม่ 3 กรณียังไม่ปิดบัญชีขั้นต้น หากคำนวณค่าเสื่อมราคาแล้ว พบว่าบันทึกสินทรัพย์ปี 64 ไม่ครบ สามารถบันทึกเพิ่ม แล้วคำนวณอีกครั้งได้หรือไม่ 4. รายงานรายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อยกยอดสินทรัพย์ ตามเอกสารของกรมฯ แต่เห็นว่าปิดขั้นต้นแล้วไม่สามารถเรียกรายงานได้ สอบถามว่าหลังปิดขั้นต้น หรือปิดจริง จะยังสามารถเรียกรายงานได้หรือไม่

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 11:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ไม่ควรทำค่ะมีผลกับงบการเงิน 2. ไม่สามารถเปิดได้ อาจมีผลกระทบกับการ์ดตัวอื่น 3. ทำได้ค่ะ 4. ยังเรียกได้ เอากลับมาแล้วค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:48 ]