สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080466

    การนำวุฒิปโท มาเลื่อนระดับชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับราชการกำลังจะครบ 4 ปี วันที่ 1 กพ 65 ตอนนี้เรียนจบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว นี้ ต้องการนำ ป.โท มาปรับลดระยะเวลาจากปฏิบัติการ เป็นชำนาญการ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี จึงอยากจะสอบถามว่าคุณวุฒิดังกล่าว สามารถนำมาปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติการ เหลือ 4 ปี ได้หรือไหมคะ

ถามโดย : ภูษณาภรณ์สกุลพันธุ์ ( Pusapraew@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 21:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนให้จัดส่งเอกสารหารือผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 12:01 ]