สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080462

    เทอม2/64 เด็กที่มาสมัครเรียนแต่ยังไม่ได้ลงระบบต้องจัดซื้อนมอย่างไร ให้เด็กได้ดื่มในวันเปิดเทอม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ประกาศคกก.อาหารนมฯ ข้อ19 วรรคสอง กำหนดให้เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของวันเปิดภาคเรียน (เทอม2/64 เปิดเรียน1พย64) ซึ่งแสดงว่าต้องดำเนินการขออนุมัติและทำสัญญาก่อน 1พย เพื่อให้ทันวันเปิดเทอมที่เด็กต้องได้ดื่มนม แต่ระบบLEC (ครั้งที่2/2564) เปิดให้บันทึกข้อมูล 1-11 พย 64 ดังนั้น กรณีมีเด็กสมัครเรียนเพิ่มเติมที่มีการบันทึกในระบบระหว่าง 1-11 พย 64 ภายหลังจากทำสัญญาในครั้งแรก ต้องขออนุมัติจัดซื้อและทำสัญญาเพิ่มเติม สำหรับเด็กกลุ่มนี้ โดยให้มีผลอุดหนุนนมให้เด็กย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1พย64 เป็นต้นไป ได้หรือไม่?

ถามโดย : กันต์กนิษฐ์สุริยงค์ ( jangkankanit@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเบอร์ 02-2419000 ต่อ 5324 และ 062-6036164 ค่ะ เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:14 ]