สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080080

    สอบถามการโอนย้ายจากเทศบาลไปเป็น นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นิติกร เทศบาล มีความประสงค์จะโอนไปตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือท้องถิ่นอำเภอ อยากทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ถามโดย : ว่าที่ร้อยตรี ธนาคารเสนาะ ( tanakhan.sanoh@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผู้ประสงค์ขอโอนมารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสืบค้นแบบคำร้องขอโอนได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภายใน "กองการเจ้าหน้าที่" เมนู "แบบฟอร์มต่างๆ" แล้วจัดส่งแบบคำร้องฯ พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสงค์จะรับโอนจะติดต่อผู้ยื่นคำร้องฯ ต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว และมีการเรียกบรรจุเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างอย่างต่อเนื่อง

ตอบโดย : กจ. ประสานโดย : กจ. ( 02-241-9000 ต่อ 1204 - 1206 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 17:31 ]