สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080072

    การตั้งโครงการตามแผนงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (ซั้งเชือก) ควรตั้งในแผนงานไหน

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 11:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 16:05 ]