สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080071

    สอบถามวิธีคิดคำนวนเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คำสั่งสั่งให้ จนท.2คน เดินทางไปราชการในวันเดียวกันเพื่อให้ไปอยู่เวร โดยไม่ระบุเวลา แต่ทางการปฏิบัติ กลางวัน 8 ชม.(08.00 - 16.00) กลางคืน 16 ชม.(16.00-08.00 ของวันรุ่งขึ้น) ถ้านับรวมเวลาเดินทางออกจากที่พักและเวลาเดินทางกลับถึงที่พัก ผลัดกลางวันก็จะเกิน 8 ชม. นับเป็นครึ่งวัน เบิกได้ 120 บาท ผลัดกลางคืนก็จะเกิน 16 ชม.นับเป็น 1 วัน เบิกได้ 240 บาท แต่ จนท.การเงินชี้แจงว่าผลัดกลางคืนเบิก 240 บาท ไม่ได้ เพราะเมื่อรวม 120 บาท ของผลัดกลางวัน จะเป็น 360 บาท ต่อวัน เกินจากที่ระเบียบกำหนดให้เบิกวันละไม่เกิน 240 บาท ขอทราบว่าวิธีคิดคำนวนแบบไหนถูกแบบไหนผิดครับ

ถามโดย : เมธีปลื้มมงคล ( matee2514_@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 10:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:36 ]