สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080069

    เรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียน2000

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินเยียวยาเพราะล่าช้ามากค่ะได้รับหนังสือจากโรงเรียนว่าจะมีการโอนภายในวันที่13กยเพราะโรงเรียนอื่นเค้าก็ได้รับกันหมดแล้ว

ถามโดย : มณีรัตน์ทองดี ( maneerat614@gmail.com )  IP 124.122.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 09:37 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปัจจุบันมีผู้ปกครองได้รับไปบางส่วนแล้ว หากท่านยังไม่ได้รับหรือติดขัดปัญหาใด ให้ติดต่อไปที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 10:29 ]