สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080058

    ค่าเช่าสัญญาณ GPS Tracking

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1) ค่าเช่าสัญญาณ GPS Tracking ในปีที่ 2 หลังจากติดตั้งเครื่อง GPS ครบ 1 ปี เบิกจ่ายจากหมวดค่าสาธารณูปโภค ใช่หรือไม่คะ ( 2) การต่อค่าเช่าสัญญาณ GPS ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่คะ

ถามโดย : นวรัตน์กลิ่นงาม ( noople.77@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 15:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติต่อดเจ้าหน้าที่เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 09:08 ]