สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080056

    ขั้นของเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามครับ ขั้นเงินเดือนของ วิชาการปฏิบัติการ ในช่วงเงินเดือน ช่วงช่อง 17,290 - 17,570 ถึงมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนแค่ 280 บาท แต่ปรากฏว่า ช่วงล่างช่องเงินเดือนระหว่าง 16,940 - 17,290 มีช่องว่างจำนวน 350 บาท แต่ไปดูช่องบนระหว่าง 17,880 - 17,570 มีช่องว่างจำนวน 310 ซึ่งจากการดูตาราง ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเพราะเงินเดือนช่องนี้น้อยที่สุดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ

ถามโดย : ธวัชชัยสีมาพล ( tangnew2522@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 14:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ สน.บถ. ติดต่อสอบถามโทร. 02-241-9000 ต่อ 4202-4 3331

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 15:48 ]