สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080055

    ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรศูนย์โควิทได้ไหมคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์โควิทที่จัดตั้งเองได้ไหมคะ (ไม่ได้เบิกค่าตอบแทนให้) 2.ถ้าเบิกได้ใช้ระเบียบ 79 วรรค 2 ได้ไหมคะ

ถามโดย : MonnutMongpraneed ( monnut6201@gmail.com )  IP 2403:6200:8927:1d81:b57e:5eaf:6d14:2fb1.  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 14:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 16:08 ]