สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080054

    จ่ายขาดเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สภาอนุมัติช่วยเหลือถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิท 10,000 ชุด รอบงบประมาณปี 2564 เบิก 3,500 ชุด ตอนนี้มีประชาชนขอให้จัดทำใหม่เนื่องจากตกหล่น ส่วที่เหลืออีก 6,500 ชุดที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หากเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 เบิกจ่ายในงบใด ระหว่างจ่ายขาดเงินสะสม (ต้องขออนุมัติสภาใหม่ หรือไม่ต้องขอ) หรือเบิกจ่ายจากงบกลางประเภท สำรองจ่าย คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : พัฒน์นรียันต์วิเศษ ( pat50856@gmail.com )  IP 2403:6200:89a7:e106:4d43:c752:1b61:b450.  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 13:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 10:43 ]