สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080050

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่ายเดียว ถ้ามีทั้งการโอนเข้าและโอนออกบ่อยครั้ง ถือว่าเป็นการผิดวินัยการคลัง ข้อใด หรือไม่ ครับ

ถามโดย : นายปฏิพัทธ์จำปาทิพย์ ( champathip_p@yahoo.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตอบคำถาม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1549 หรือ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 13:56 ]