สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080049

    สอบถามการเชิญผู้ประกอบการ SME ตามหนังสือ ว.845

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือ ว.845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 -ในกรณีที่เราเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เกินกว่า 6 รายแล้ว เราสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ต่างจังหวัดเพิ่มอีกได้ไหมครับ (อยากเชิญมากกว่า10 ราย) เนื่องจากมองว่าอยากให้มีการแข่งขันกันเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : ทรงชัยดำนุ้ย ( songchai5599@yahoo.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามคู่มือแนบท้าย ว 845 ข้อ 4.1.3.1 กำหนดให้กรณีในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่มี SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย ให้จัดซื้อกับ SMEs ในจังหวัดตนเองก่อน ดังนั้น กรณีที่สอบถามจึงต้องเชิญใน จ. ตนเอง หากต้องการเชิญ 10 รายก็ให้เชิญ จ. ตนเองตามจำนวนที่ต้องการแต่ไม่น้อยกว่า 6 ราย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 15:31 ]