สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080046

    ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ , เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ ต้องจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : ชไมรัตน์ชุมทอง ( Chumthongchamairat@gmail.com )  IP 27.100.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 10:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(อ.ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 11:01 ]