สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080045

    การเช่าที่วัด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเช่าที่วัดทำสัญญา 10 ปี สามารถดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2563 ข้อ 37 ใช่หรือไม่ และต้องตั้งงบประมาณอยู่ในงบรายจ่าย ประเภทรายจ่ายใด

ถามโดย : ชไมรัตน์ชุมทอง ( Chumthongchamairat@gmail.com )  IP 27.100.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 10:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตอบคำถาม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1549 หรือ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 13:56 ]