สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080037

    การยืมเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 09:50 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 13:44 ]