สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080028

    ผู้สูงอายุมีชื่อไม่จ่ายเงินในระบบสารสนเทศฯ เดือนก.ย.64 ต้องกดยืนยันในระบบหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้สูงอายุมีชื่อไม่จ่ายเงินในระบบสารสนเทศฯ เดือนก.ย.64 เนื่องจากรหัสบัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีปิด ขอสอบถามว่า 1.เดือน ก.ย.64 ให้เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติอบต.ใช่หรือไม่ 2.ในระบบสารสนเทศฯ ต้องกดยืนยันตกเบิก หรือไม่

ถามโดย : ปวีณาศรีแก้ว ( socialwelfare.klongsam@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 09:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4132-3 (คุณพีรณัฐ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 10:54 ]