สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080027

    จ่ายเบี้ยยังชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะกรณีกรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเข้าบัญชีของ อบต. เพื่อให้จ่ายเงินสดให้กับผู้รับเบี้ย แต่เนื่องจากผุ้สูงอายุรายดังกล่าวติดคุก และไม่ได้มอบอำนาจให้กับผู้อื่นรับเงินแทน ในกรณีนี้ อบต.ต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : ratchaburiratchaburi ( sleep2555@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 09:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อกกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร 022419000 ต่อ 4132

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:31 ]