สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080025

    เช่าที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง คือ เทศบาลต้องการเช่าที่ดินแปลงหนึ่งเป็นเวลา 20 ปีแต่เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก(ตาบอด) มีด้านหนึ่งติดคลองที่ประชาชน เลิกใช้สัญจรแล้ว เทศบาลเช่าได้หรือไม่ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ถามโดย : ณัฐวุฒิคำแหง ( Nattawutkum99@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 07:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนโทรประสานเจ้าหน้าที่เพือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 15:37 ]