สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077410

    จัดซื้อเฝือกดามคอ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทต.จะจัดซื้อเฝือกดามคอ จัดเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ประเภทใด

ถามโดย : charassriphonpai ( patsadu123@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 09:59 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคงทน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/04/2564 เวลา 13:22 ]