สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077407

    การเบิกค่าที่พัก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม ได้เดินทางอบรมของกรม หลักสูตร แผนที่ภาษี Ltax3000 และขออนุม้ตเดินทางไปราชการ โดยใช้สิทธิเบิกค่าที่พัก แบบจ่ายจริง และเมื่อวันกลับต้องพักอยู่ในตัวจังหวัดของผู้เข้าอบรมอีก 1 วัน เนื่องจากไม่มีรถกลับ คือ โดยใช้สิทธิเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย กรณีนี้ผมเบิกได้ทั้ง 2 ประเภทหรือไม่

ถามโดย : นายไพศาล ทิพย์มณี ( saguntip_jeab1@windowslive.com )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 20:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่่ 0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 13:23 ]