สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077406

    สืบเนื่องจาก CC077362 การจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สืบเนื่องจาก CC077362 การจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ขอเรียนสอบถามว่าการจัดทำประกาศแบบไหนถึงจะถูกต้องครับ (แยกตามวันจดทะเบียน หรือทำรวมแบบประกาศรายเดือนผู้สูงอายุ)

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 14.207.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 16:30 ]