สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077403

    สอบถามกรณีภาษีป้ายค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่สถานะยังไม่ผ่าน ถูกนำมาแสดงบนป้าย จะต้องคิดเป็นประเภท 1 อักษรไทยล้วน หรือ ประเภท 2 เครื่องหมายอื่นคะ

ถามโดย : วารีณาปาทาน ( wareena.nan@gmail.com )  IP 2403:6200:8946:ae75:88f7:d407:5600:4151.  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 15:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องพิจารณาข้อความในป้ายประกอบด้วยว่ามีข้อความใดบ้าง สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2410755

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 23:40 ]