สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077402

    อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่เทศบาล ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย ได้รับคำสั่งให้ปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ 7 วันอันตราย สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฎิบัติ ตามระเบียบเบิกจ่าบค่าตอบแทนการปฎิบัติงานได้ไม่่

ถามโดย : ธีระยุทธนา ( f2526f@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จะเบิกได้หรือไม่ ให้พิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 14:21 ]