สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077401

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถยืมเงินงบประมาณ แล้วส่งใช้เงินยืมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้หรือไม่

ถามโดย : สุธาวัลย์ไกรยา ( suthawankraiya@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 15:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถยืมเงินได้ แต่ถ้าวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ไปใช้ ว119 ตาราง1

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 14:20 ]