สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077400

    ผู้มีสิทธิ์ประเมินผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ มี นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครู คศ 1 และผู้ดูแลเด็ก เรียนสอบถามว่าใครต้องเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เกศกนก- ( antika_rtg@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 13:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผู้ที่รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา เป็นผู้ประเมิน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 09:08 ]